Blog

Blog

ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร          บางท่านอาจยังไม่ทราบว่าร้านอาหารของท่านสามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการยื่นคำขอหมายเลขเครื่องบันทึกเก็บบันทึกการเก็บเงินเพื่อบันทึกยอดการขายและการรับชำระเงินของร้าน ได้โดยยื่นคำร้องขอจากกรมสรรพากร และอาจไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรต่อ ซึ่ง PHOENIX เราได้รวบรวมและสรุปขั้นตอนวิธีการขอขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน กับ กรมสรรพากร สำหรับร้านค้าที่ใช้งานระบบ POS กับ PHOENIX ดังนี้ เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06) 2.เอกสารแนบประกอบคำขออนุมัติ ขั้นตอนการขอหมายเลขเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับกรมสรรพากร สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ดังนี้ 1.กรอกข้อมูลในเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน

Read More ...
Blog

ระบบ POS คืออะไร

ระบบ Point of Sale หรือที่เรียกกันติดปากว่า POS คือ จุดชำระเงินที่แคชเชียร์ ที่สามารถเก็บข้อมูลการขายต่างๆ ของสินค้า การบริการ POS จะเป็นเครื่องคิดเงินที่อาจใช้เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ iPad Tablet ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น วันนี้น้อง Phoenix ขอแนะนำ

Read More ...